Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Tuincentrum Jaarsveld. Op de inhoud van deze site (alle teksten, foto's en programmatuur) heeft WebForceOne het auteursrecht.

Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd. Alle rechten gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van Tuincentrum Jaarsveld is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Tuincentrum Jaarsveld maakt een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die nog plaatsvinden.

Het is nadrukkelijk verboden om pagina's van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien. WebForceOne probeert te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

Tuincentrum Jaarsveld is niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten.